Vi i Global Shapers Oslo har nå lansert våre nye nettsider. Her vil vi presentere oppdateringer og ny informasjon om prosjekter, åpning av søknadsprosess, arrangementer vi initierer eller deltar på, og annet. Følg oss også på andre sosiale medier; Facebook (FB.com/GlobalShapersOslo), Twitter (@OsloShapers), og Instagram (@globalshapersoslo).