Har du det som skal til for å gjøre en forskjell på samfunnet rundt deg? Verden? Ønsker du å jobbe tett på med andre unge, samfunnsengasjerte og ambisiøse ledere som deler de samme visjonene? Er du mellom alderen 20 og 29? Da er du kanskje den personen vi ser etter.

50 prosent av verdens befolkning er under 27 år. Et flertall av disse bor i urbane områder. For å være med å påvirke verden i riktig retning er vi helt avhengig av å engasjere unge mennesker på alle nivåer – lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt.

Global Shapers er et nettverk av unge samfunnsengasjerte ledere mellom 20 og 30 år inititert av Verdens økonomiske forum (World Economic Forum). Nettverket består i dag av over 450 hubber i til sammen 170 land.

Global Shapers Oslo (GSO) er del av Global Shapers Community, og er Norges eneste hub. GSO ble etablert av HKH Kronprinsesse Mette-Marit i 2012, og består i dag av 14 unge ledere og 7 alumni med variert bakgrunn innen entreprenørskap, ledelse, jus, medisin, IT mv. Det er et mål for GSO å være en mangfoldig gruppe, slik at medlemmene kan bidra med ulike perspektiver, erfaringer og kunnskaper. Formålet er å jobbet på prosjekter initiert av huben som skaper positiv påvirkning i lokalsamfunnet, i tillegg til å bidra til medlemmenes egne prosjekter.

Globals Shapers Oslo sitt motto er: Think big. Start young. SHAPE the world. Vi tror på eksepsjonelle prestasjoner, lederskapspotensiale, og forpliktelse til å gjøre en forskjell. Shapere kommer fra alle forskjellige bakgrunner, men har til felles at de har et innovativt mindset som anvendes for å tjene felleskapet.

Vi søker nå etter nye medlemmer til vår Hub som del av Class of 2017, og har åpnet søknadsprosessen.

Hvem er en Global Shaper?

  • Ung ekstraordinær person med stort potensial for fremtidige lederroller i samfunnet
  • Mellom 20 og 29 år på nomineringstidspunktet
  • Har unike egenskaper som skiller dem fra mengden
  • Har vist impact, f.eks. har allerede initiert og levert et større prosjekt / grunnlagt et selskap eller en organisasjon som har vist resultater / annet
  • Har fokus på positiv sosial påvirkning / social impact
  • Klar for å engasjere seg og bidra til både det lokale og globale fellesskapet i Global Shapers, og bidra til å utvikle både huben, prosjektene til huben og medlemmene
  • Har aktivitet i Østlandet / kan stille opp på møter og prosjekter med fokus på Oslo

Hvis det høres ut som deg, send en søknad ved å klikke her. Spørsmål rundt rekruttering og prosess kan sendes via kontaktskjemaet eller ved å kontakte nåværende Curator, Javad Mushtaq.

Søknadsfrist er fredag 18. august kl 23:59.