Søknad

/Søknad
Søknad 2017-08-06T21:46:35+00:00

Søknadsskjema – Global Shapers Oslo

Dette er det offisielle rekrutteringsskjemaet for Global Shapers Oslo. Vi har nå åpnet vår rekrutteringsprosess for høst 2017.
Søknadsfrist for Høst 2017 er Fredag 18. August kl 23:59.

Skjemaet er på norsk, men svar på både engelsk og norsk vil bli akseptert.


Hvem er en Global Shaper?

 • Ung ekstraordinær person med stort potensial for fremtidige lederroller i samfunnet
 • Mellom 20 og 29 år på nomineringstidspunktet
 • Har unike egenskaper som skiller dem fra mengden
 • Har vist impact, f.eks. har allerede initiert og levert et større prosjekt / grunnlagt et selskap eller en organisasjon som har vist resultater / annet
 • Har fokus på positiv sosial påvirkning / social impact
 • Klar for å engasjere seg og bidra til både det lokale og globale fellesskapet i Global Shapers, og bidra til å utvikle både huben, prosjektene til huben og medlemmene
 • Har aktivitet i Østlandet / kan stille opp på møter og prosjekter med fokus på Oslo

I tillegg til de ovennevnte kriteriene vil andre kriterier som tid, kapasitet og kompetanse være en del av evalueringsprosessen.

 

Søknadskategori

Velg den kategorien som du mener beskriver din påvirkning best.

Generell informasjon

dd.mm.yyyy

Informasjon rundt nåværende arbeid og organisasjon

Nevn din stilling hos din primære arbeidsgiver. Hvis du er student, skriv "Student".
Nevn din primære arbeidsgiver. Hvis du er student, skriv "Student".

Fortell oss mer om deg selv

Les mer om Global Shapers Community på https://www.globalshapers.org/

Prosjekter i Global Shapers Oslo

Global Shapers Oslo viser impact ved å gjennomføre prosjekter alene og sammen med partnere. Formålet er å bruke den kombinerte kompetansen til å skape kollektiv positiv påvirkning. Prosjektene blir definert fra år til år, og i år har vi definert følgende hovedprosjekter:
 • Shape Oslo. Akseleratorprogram med fokus på social impact startups
 • Shape Refugees. Rettshjelpsprosjekt for flyktninger
 • Konferanse vår 2018. Konferanse rundt ulike impact temaer med nordisk fokus
 • New Concepts For Europe. Konseptuelt prosjekt rundt fremtiden til Europa. Fokus på utforming av public policy
 • Sosiale aktiviteter på tvers av nasjoner

I tillegg har vi følgende funksjonsområder:
 • Finance
 • Operations
 • Marketing and Communications
 • Community
 • Recruitment
 • Partnerships
Alle i Global Shapers Oslo er del av minst en funksjon og ett prosjekt. Under kan du liste opp dine prioriteringer på hva du vil arbeide med dersom du blir valgt.

Andre spørsmål

Skriv svaret i timer / måned
Beskriv din progresjon fra forrige søknad kvantitiativt. Hvis du ikke har søkt tidligere, kan du hoppe over dette spørsmålet.

Referanser

Dette bør være en leder eller en person som kjenner arbeidet og resultatene dine i detalj.

Vedlegg


Andre kommentarer / tilbakemeldinger